logo

 

fgfacebooktwitter

isveren

Hata
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::mkdir: Bad response
  • JFTP::chmod: Bad response
  • PDF

Bağ-Kur’luya af piyangosu

 

Resul KURT
info@resulkurt.com
WWW.resulkurt.com

   Tüm dünya WikiLeaks belgelerinin yayınlanmasına kilitlenmiş durumda. Ancak ülkemizde de esnafı, işçisi, memuru, işadamını, anneleri, borçluları velhasıl toplumun neredeyse tümünü ilgilendiren af kanunu tasarısı TBMM’ye sunuldu. Bu yasanın kapsamı çok geniş olup, birkaç yazımızda sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili olanları ele alacağız.
Hangi borçlar af kapsamında

Af kapsamına giren SGK borçları 2010/Haziran ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

a) Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) İlgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, borç asılları af kapsamında yeniden yapılandırılacak.

Bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak güncellenmiş tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, daha önce uygulanmış gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

1- Borçlu Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı

Bağ-Kur sigortalılarının bu yasa tasarısında büyük avantajlar getiriliyor. Bağ-Kur’dan emeklilik için gereken yaş ve prim gününü doldurmasına rağmen, Bağ- Kur prim borcu olanlar emekli olamamaktadır. Ayrıca bu sürede emekli olamadığı için Bağ-Kur sigorta primi ödeme yükümlülüğü de devam etmektedir.

İşte bu düzenlemeyle birlikte hem Bağ-Kur borçlarının yeniden yapılandırılması suretiyle ödeme kolaylığı getiriliyor, hem de bankalarla yapılan görüşmeler neticesinde, daha önce uygulanan, emeklilik hakkı gelen borçlu Bağ-Kur’luların banka kredisi ile emekli olmalarına fırsat tanınacak. Böylece hem SGK alacaklarını tahsil etmiş olacak, hem borçlu Bağ-Kur’lular emekli olup sağlık yardımı alabilecek, hem de bankalar kredi kullandırmak suretiyle ekonomiye katkıda bulunmuş olacak. Borçlu Bağ-Kur’lulara bağlanacak emekli aylığı ile de banka kredisi ödenecek.

2- Bağ-Kur’lu emeklinin destek primine af

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, emekli olup, Bağ-Kur kapsamına giren ticari mesleki faaliyeti olanların Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekiyor. Bağ-Kur’dan emekli olanların emeklilik maaşlarından yüzde 10 kesilmekteydi. SSK, veya Emekli Sandığı emeklilerinin ise 12. basamağın yüzde 10’u oranında destek primi ödemesi gerekiyordu.

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklisi olup, sosyal güvenlik destek primi ödemesi yapmayan emeklilerden, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tescili yapılmış olanların 2010/Haziran ve önceki aylara ilişkin borçları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak güncellenecek. Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan Bağ-Kur sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Af yasasını tüm yönleriyle yazmaya devam edeceğiz.